2020. június 11.

Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht


Gyermekirodalom az idegen nyelv oktatásban - ezzel a címmel 2004-ben, magyar nyelvterületen a maga nemében egyedülálló konferenciára került sor az Oktatási Minisztérium, a Goethe Intézet és az Oxford- Press Budapest szervezésében.  A tanácskozás két- nyelven, németül és angolul folyt, melynek eredményeit mutatja be a kötet. 

A konferencia súlypontja az egymással szorosan összefüggő összehasonlító gyermekirodalom illetve a gyermekirodalom szerepe az idegennyelv-oktatásban. Az összehasonlító gyermekirodalom egy új tudományterület, amely az 1980-as évektől a nyugati országokban bontakozott ki.  
A legtöbb előadás és műhelymunka számtalan gyakorlati lehetőséget mutat arra vonatkozóan, hogyan lehet bevonni az irodalmat a német, mint idegen nyelv oktatásába, hangsúlyozva az újonnan megjelenő könyvek produktív jelentőségét. A konferencián a résztvevők körében nagyon népszerűek voltak a párhuzamos műhelyek. Például egy képeskönyv segítségével próbáltak ki termékeny, cselekvés-orientált tevékenységi formákat. 
 A beszéd és írás oktatás területén irodalmi szövegek használata konkrét példákon keresztül számos ötlettel gazdagította a konferenciátA differenciálás lehetősége az idegen nyelv tanításában, egy képeskönyv felhasználásával, modern dalok éneklése, az önálló tanulás és oktatás módjai megmutatták a gyermekirodalommal való munka kreatív lehetőségeit és előnyeit. A konferencia fórumot teremtett a külföldi és magyar szakértők, gyakorló oktatók és hallgatók közötti véleménycserére, amely minden bizonnyal hozzájárult az idegennyelv-oktatás új perspektívájának a kialakításához Magyarországon, és már nem a nyelvtan és a fordítás elméleti tanítása pusztán a cél a magyar iskolákban, hanem a tanítási és tanulási folyamatban a produktív, cselekvésorientált idegennyelv-tanítás.  

A konferencia teljes anyaga itt olvasható.   

Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht Children's literature in language teaching / szerkesztő Stoyan Hajna, Vincze Emőke  
konferenciakiadvány ; német, angol 
eredeti kiadvány: Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht 
Budapest : Trezor, 2004 
      
  
  
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht

Gyermekirodalom az idegen nyelv oktatásban - ezzel a címmel 2004-ben ,  magyar nyelvterületen a maga nemében egyedülálló konferenciá...