2020. június 11.

Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht


Gyermekirodalom az idegen nyelv oktatásban - ezzel a címmel 2004-ben, magyar nyelvterületen a maga nemében egyedülálló konferenciára került sor az Oktatási Minisztérium, a Goethe Intézet és az Oxford- Press Budapest szervezésében.  A tanácskozás két- nyelven, németül és angolul folyt, melynek eredményeit mutatja be a kötet. 

A konferencia súlypontja az egymással szorosan összefüggő összehasonlító gyermekirodalom illetve a gyermekirodalom szerepe az idegennyelv-oktatásban. Az összehasonlító gyermekirodalom egy új tudományterület, amely az 1980-as évektől a nyugati országokban bontakozott ki.  
A legtöbb előadás és műhelymunka számtalan gyakorlati lehetőséget mutat arra vonatkozóan, hogyan lehet bevonni az irodalmat a német, mint idegen nyelv oktatásába, hangsúlyozva az újonnan megjelenő könyvek produktív jelentőségét. A konferencián a résztvevők körében nagyon népszerűek voltak a párhuzamos műhelyek. Például egy képeskönyv segítségével próbáltak ki termékeny, cselekvés-orientált tevékenységi formákat. 
 A beszéd és írás oktatás területén irodalmi szövegek használata konkrét példákon keresztül számos ötlettel gazdagította a konferenciátA differenciálás lehetősége az idegen nyelv tanításában, egy képeskönyv felhasználásával, modern dalok éneklése, az önálló tanulás és oktatás módjai megmutatták a gyermekirodalommal való munka kreatív lehetőségeit és előnyeit. A konferencia fórumot teremtett a külföldi és magyar szakértők, gyakorló oktatók és hallgatók közötti véleménycserére, amely minden bizonnyal hozzájárult az idegennyelv-oktatás új perspektívájának a kialakításához Magyarországon, és már nem a nyelvtan és a fordítás elméleti tanítása pusztán a cél a magyar iskolákban, hanem a tanítási és tanulási folyamatban a produktív, cselekvésorientált idegennyelv-tanítás.  

A konferencia teljes anyaga itt olvasható.   

Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht Children's literature in language teaching / szerkesztő Stoyan Hajna, Vincze Emőke  
konferenciakiadvány ; német, angol 
eredeti kiadvány: Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht 
Budapest : Trezor, 2004 
      
  
  
  

2020. június 5.

Az első budapesti útikalauz 
forrás Wikimedia
Hevesi Lajos
(eredetileg Lőwy Lajos) a sokoldalú újságíró, író, művészettörténész, műkritikus 1843-ban született Heves városában.
Bécsben orvostudományokat, később filológiát tanult. 1866-ban a Pester Lloyd társa lett. Ő indította el a maga által írt és szerkesztett Kleine Leute ifjúsági folyóiratot. 1868-ban részt vett BorsszemJankó című élclap megalapításában.
1885-ben a bécsi Fremdenblatt munkatársa lett, az udvari színházról tudósításokat és műkritikákat írt a lapba, illetve a Breslauer Zeitungnál is dolgozott. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című munka társszerkesztője volt. Ifjúsági regénye a Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfélvilágrészben 1872-ben jelent meg. Az 1876-ban megjelenő Karcképek azország városából című kötetében karcolatokban eleveníti meg a rohamosan fejlődő várost és lakóit. Műveinek legnagyobb része (novellák, útirajzok, művészettörténeti tanulmányok) német nyelven jelent meg.

Hevesi Lajos volt az 1873-ban egyesülő Pest – Buda - Óbuda első útikönyvének szerzője – őt kérték fel, hogy írja meg a főváros útikalauzát.
Még ebben az évben megjelent Ráth Mór kiadásában a fametszetekkel, térképekkel ellátott zsebkönyvformájú útikönyv. Az alapos helyismereti munka példaértékű a később megszületett útikönyvek előtt. A könyv első részében a város történetének tömör összefoglalóját olvashatjuk. Ezután következnek azon gyakorlati tudnivalók, melyek hasznos tájékoztatóul szolgálnak a városba érkező idegennek (az első lépésektől kalauzol praktikus tanácsokkal, hordár, közlekedés, szükséges hivatalok, fürdők szórakozóhelyek címeivel).
A praktikus tudnivalók után következik maga a városkalauz logikusan felépített sétákkal először Pest majd Buda nevezetességei nyomán. A kötetet Budapest környéki kirándulásokra invitáló leírás zárja. A 19. századi Budapest hangulatát megidéző izgalmas kalauz a főváros ismert és rejtett kincseinek felfedezésére buzdítja olvasóit. 

A német nyelvű kiadás a Magyar Elektronikus Könyvtárban itt olvasható.
Budapest und seine Umgebungen / Ludwig Hevesi
Budapest: Ráth, 1873

Magyarul a teljes kötet könyvtárunk Budapest Gyűjteményében helyben olvasható.
Budapest és környéke / Hevesi Lajos [1873]
A Budapesti Negyed 45. 2004. őszi számában itt olvashatók részletek Hevesi Lajos útikönyvéből.

Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht

Gyermekirodalom az idegen nyelv oktatásban - ezzel a címmel 2004-ben ,  magyar nyelvterületen a maga nemében egyedülálló konferenciá...